Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

Obchodné podmienky

Dodacie podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

Predávajúci:

FinTN s.r.o.

Sídlo: Horný Šianec 235/13 911 01 Trenčín

IČO 52834620

DIČ 2121169941

 

Kontakt:

praziarnicka@gmail.com

0907 751 872

 

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je súčasťou webu www.praziarnicka.sk

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

V prípade, že po odoslaní objednávky ihneď nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, došlo k chybe a objednávka nemusí byť zaevidovaná. V takom prípade nás prosím kontaktujte na adrese info@praziarnicka.sk

 

2. Objednávanie

Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom: v sekcii Obchod si vyberte tovar, kliknete myšou na ikonu „Pridať do košíka“. Tovar sa vloží do nákupného košíka. Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Tovar si možno objednať aj e-mailom na adrese info@praziarnicka.sk alebo telefonicky na čísle 0907 751 872. V správe je potrebné uviesť názov tovaru, objednávané množstvo, kontaktné údaje a doručovaciu adresu.

 

3. Storno objednávky

Objednávku možno stornovať e-mailom na adrese info@praziarnicka.sk alebo telefonicky na čísle 0907 751 872 do 12 hodín od objednania bez udania dôvodu.

 

4. Dodacie podmienky

Čerstvo upražená káva musí minimálne 1 deň odstáť, takže ju zasielame na ďalší deň od dátumu praženia. Káva by mala byť zaslaná do 1-5 pracovných dní po objednávke. Tovar je expedovaný (t. j. odovzdaný na pošte, alebo kuriérovi) do 12 hod ( v pracovnej dobe) od objednávky. V prípade, že objednaný tovar je vypredaný, predávajúci informuje kupujúceho a ponúkne alternatívne riešenie.

 

5. Ceny a platby

Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné, nepripočítava sa k nim DPH. Tovar sa posiela ako balík po dokončení objednávky. Tovar bude zaslaný prostredníctvom spoločností, ktorú si kupujúci vybral pri realizácií objednávky. Uvedené poštovné sa vzťahuje na doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávkach z iných krajín EU sa poštovné stanovuje individuálne v závislosti od krajiny a hmotnosti zásielky. Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie na info@praziarnicka.sk

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad.

 

6. Záruka a reklamácie

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu praziarnicka.sk a právnym poriadkom platným v SR.

Tovar môžete reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese info@praziarnicka.sk alebo telefonicky na čísle: 0907 751 872

Výmena alebo vrátenie tovaru je možné iba v prípade vrátenia v pôvodnom stave, so všetkým príslušenstvom a dokladmi.

Pri preberaní tovaru sa uistite, či nedošlo k poškodeniu obalu na tovare počas prepravy, čo by mohlo mať za následok znehodnotenie tovaru, alebo úbytok tovaru následkom jeho úniku z obalu. Za poškodenie tovaru počas prepravy zodpovedá prepravca a Vy máte právo poškodený tovar neprevziať a spísať o tejto udalosti protokol spolu so šoférom prepravcu.

Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave.

 

Zrušenie objednávky:

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek postihu, v prípade že nám túto skutočnosť oznámite mailom alebo telefonicky do dňa expedície tovaru.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne telefónne číslo, resp. nedostupné, neodpovedá na e-maily a pod.)

– tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Zodpovednosť za škody na tovare a kompletnosť balenia:

Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou resp. poštou je kupujúci povinný prehliadnuť zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky.

Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

V prípade, že obsah zásielky nieje v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

Ochrana osobných údajov:

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.praziarnicka.sk sa zaväzuje, že vaše osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Vaše údaje budú podľa zákona zabezpečené a používane iba v komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Vaše osobné údaje sú využité výhradne za účelom realizácie objednaných služieb a slúžia taktiež pre prevedenie nevyhnutných účtovných operácii, vyhotoveniu daňového dokladu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.praziarnicka.sk si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky podľa potreby dopĺňať a meniť, vždy však vybaví objednávky a záväzky voči zákazníkovi platné vo chvíli ich vzniku.