História potešenia meno cappuccino

História potešenia meno cappuccino

Názov cappuccino podľa povesti pochádza z radu františkánov. Jedného dňa Matteo de Bascio, ktorý patril k františkánským bratom, zobral svoj starý hábit a prišil k nemu špicatú kapucu, ktorú nazýval cappuccini. Tento čin sa stal jedným zo znakov františkánskej reformy.

V 16. storočí pápež Pavol III. oficiálne pomenoval členov reformy ako cappuccini. Niekde sa tiež hovorí, že pitie názov získalo vd’aka farbe cappuccinskych hábitov.


Nápoj sa skladá z espressa a našľahanej mliečnej peny. Výhodou je, že sa môže podávať s podobou rôznych obázkov, čo pitie spríjemní.